Сайтка кириу

КЕГЕЙЛИ ТУМАНИНИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Асосий иқтисодий кўрсаткичлар Кегейли туманида 2018 йил январь-декабрида саноатда 176,0 млрд. сўм бўлиб 2017 йилнинг январь-декабрига нисбатан 114,9 фоизга бажарилган. Аҳоли жон бошига 1975,5 минг сўм бўлиб 2017 йилнинг январь-декабрига нисбатан 114,1 фоизга бажарилган. Истеъмол товарларида 47,0 млрд. сўм бўлиб 2017 йилнинг январь-декабрига нисбатан 111,6 фоизга бажарилган. Аҳоли жон бошига 527,4 минг сўм бўлиб 2017 […]

МАҚСЕТ — ХАЛЫҚТЫҢ ИСЕНИМИНЕ ЕРИСИЎ

Мәмлекетимизде алып барылып атырған сиясаттың баслы бағдары — халықтың разылығына ерисиўден ибарат. Суд-ҳуқық системасын реформалаў арқалы суд системасы искерлигин арттырыў, судьяларды таңлаў, орны-орнына қойыў тәртибин жетилистирип, ҳәр бир истиң нызамлы, әдалатлы шешилиўине ерисиўге қаратылды. Баслы мақсет ­ суд ҳәкимиятына халықтың исенимин арттырыў. 2017-­2021-жылларда Өзбекстан Республикасын раўажландырыў бойынша Ҳәрекетлер стратегиясының тийкарғы бағдарларының бири — нызамшылық ҳәм […]

КЕГЕЙЛИДЕ: ПАРТИЯНЫҢ ГЕЗЕКТЕГИ ПЛЕНУМЫ БОЛЫП ӨТТИ

Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Кегейли районлық Кеңесиниң гезектеги Пленумы болып өтти. Онда Өзбекстан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Қарақалпақстан Республикасы Кеңеси ағзалары, Өзбекистан «Миллий тикланиш» демократиялық партиясы Кегейли районлық Кеңеси ағзалары, Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиндеги партияның депутатлық топары ағзалары, ӨзМТДП Кегейли районлық Кеңеси Атқарыў комитети  хызметкерлери, басланғыш партия шөлкемлери жетешилери, партия белсендилери ҳәм де […]