Сайтка кириу

ҚОЛАЙЛЫҚЛАР ЖАРАТЫЛМАҚТА

 

Мәмлекетимизде қабыл етилип атырған нызам ҳәм қарарлар, әмелге асырылып атырған жойбарлардың барлығы инсан мәпи, оның айдын келешеги ушын. Биз ертеңги келешегимизди бүгиннен баслап жаратыў ушын, ең дәслеп оның ийелери болған перзентлеримизге мүнәсип тәлим-тәрбия бериўимиз керек. Бундай терең уғыныў ҳәм келешекке болған исенимди арттырыў ушын барлық балалар толығы менен балалар бақшасына қамтып алыў жолға қойылмақта. Алдын перзент күтими ушын дем алыс ата-аналарға еки жыл болса, енди ол үш жылға узайттырылып, перзентлер көбирек ата-ана меҳри, ғамқорлығы менен камалға келмекте. Барлық тараўларда жаңаланыў, өзгерис ҳәм жеңилликлер болғаны сыяқлы балаларды балалар бақшасына бериў ҳәм ҳүжжетлестириў бойыншада жеңилликлер жаратылған.

Бүгинги күнде әдалатсызлықлардың алдын алыў, парахорлықты сапластырып, бәршени тәртип-интизамға шақырыў мақсетинде балалар бақшасына бериў де нәўбет тийкарында әмелге асырылатуғын болды. Онда баласын бақшаға бериўши ата-ана өзи жасап турған аймақтағы Мәмлекетлик хызметлер орайына шахсын тастыйықлаўшы ҳүжжет, перзентиниң туўылғанлығы ҳаққындағы гүўалығы, мүрәжат етиўшиниң СТИР (Инн) рақамын алып барып, дизимде нәўбетке жазылады. Онда мүрәжатшы өзи жасап турған аймақтағы ҳәм жақын аралықтағы бир неше балалар бақшасына нәўбетке жазылыў имканына ийе. Онда нәўбетке улыўмалық ҳәм имтиязлы нәўбетке жазылыў деп белгиленген.

Бунда имтиязлы нәўбетке нәгиран болған шахслардың, үш перзент яки оннан да көп балалары болған шаңарақлардың, әскерий хызметкерлер ҳәм ҳуқық қорғаў органлары хызметкерлериниң, студентлер ҳәм педагоглардың перзентлери, сондай-ақ, жетим балалар яки ата-анасынаң қараўсыз қалған ҳәм ажағлары яки апалары усы мәкемениң тәрбияланыўшылары тийкарынан болғанлар киреди.

Бундай жеңиллик ҳәм нәўбет дизиминиң жаратылыўы  болса ата-аналар ушын жаратылып атырған қолайлықлардың бири болып есапланады..

Рано Нуруллаева.

Районлық мәмлекетлик хызметлер орайы бас қәнигеси.