Сайтка кириу

МӘМЛЕКЕТ ХЫЗМЕТЛЕРИН КӨРСЕТИЎ МИЛЛИЙ СИСТЕМАСЫН ЖӘНЕДЕ КОМПЛЕКС РАЎАЖЛАНДЫРЫЎ ИС-ИЛӘЖЛАРЫ ҲАҚҚЫНДА

Мәмлекетлик хызметлер көрсетиў тараўында халқымызға буннан былайда ҳәр тәреплеме қолайлық жаратыў ҳәмде олардың бизнес жүритиўинде артықша бюрократиялық тосықларды түптен қысқартыў ҳәм мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў миллий системасын жәнеде раўажланырыў мақсетинде Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 15-февраль күнги «Мәмлекетлик хызметлер көрсетиўдиң миллий системасын комплекс раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы ПҚ-4193-санлы қарары тастыйықланды.

Қарарда тийкарынан, бизнес жүритиўде артықша бюрократик тосықларды түптен қысқартыў ҳәм мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў миллий системасын жәнеде раўажланырыў мақсетинде 2019-жыл 1-июннан баслап физикалық ҳәм юридикалық шахслар өзлери қәлеген мәмлекетлик хызметлери орайларында пуқаралар жасаў орны (прописка) дизимнен өткен орнынан ҳәм юридик шахслар почта мәнзилине (жайласқан жерине) қарамастан мәмлекетлик хызметлерин экстерриториал принцип бойынша алыўға ҳақлы;

-мәмлекетлик хызметлерин алыў ушын Өзбекстан Республикасы интериактив мәмлекетлик хызметлери порталы (интернет тармағы) арқалы мүражаат еткенде, мәмлекетлик бажы, жыйымлар ҳәм басқа төлемлер орайлар арқалы яки басқада хызмет корсетиўши органларға мүражаат еткенде төленетуғын суммадан 90 пайыз муғдарында төленеди;

Сондай ақ исбилерменлик ҳәрекети тараўындағы рухсат бериў тәртип қағыйдаларының
2019-жыл 1-апрелден баслап бийкар етилетуғын айрым түрлери дизими төмендегилерден ибарат болып яғный;

  1. Экспорт контракти дизимнен өткерилгенлиги туўрысындағы гуўалық,
  2. Мал сойыўды әмелге асырыў ҳуқықын бериўши рухсат гуўалығы,
  3. Жер асты участкасынан пайдаланыўда бузылған жерлер қайта тикленгенлиги ҳаққында жуўмақ,
  4. Жас өспиримлерге мөлшерленген дәри өнимлерин реклама қылыўға рухсатнама,
  5. Қымбат баҳалы металлар ҳәм қымбат баҳалы таслардан жаслаған буйымлар менен усақлап саўда қылатуғын исбилерменлик субъектлериниң саўда объектлери жайласыўы,
  6. Жерлердиң бәрше түрлеринде геологик-сүўретке алыў, геодизия ҳәм басқа түрдеги тексериӯ ислерин алып барыўға рухсатнама.

Қарар менен қосымша мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў тәртибин белгилеўши нормалары бар болған норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерин жоқары юридик күшке ийе норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди беккемленген ҳалда жәми 65 түрдеги норматив ҳуқықый ҳүжжетлерди қайта көрип шығыў графиги көрсетилген.

Буннан тысқары, 2019-йил 1-августтан баслап мәмлекетлик хызметлерин көрсетиўде мәмлекет органлары ҳәм басқа шөлкемлер тәрепинен физикалық шахслардан жамғарып барылатуғын пенсия дәптершелери, салық ҳәм басқа мәжбүрий төлеўлер бойынша қарызы бар яки жоқ екенлиги ҳаққында мағлыўматнамалар, салық төлеўшиниң есапқа қойылғанлығы туўрысындағы гуўалықлар, төленген дәраматлар ҳәм физикалық шахслардан алынатуғын дәрамат салығының услап қалынған суммалары туўрысындағы мағлыўматнамалар талап етилиўи қадаған етиледи.

Мәмлекетлик хызметлер Агентлигине, хожалық басқарыў органлары, үй жай коммунал ҳәм пайдаланыў хожалығы шөлкемлери тәрепинен түрли хызметлер көрсетиў сыпаты үстинен, сонлықтан хызмет көрсетиў процесинде заманагой мәлимлеме-коммуникация технологиялары менен тәмийнлеў ҳәм пуқаралар ушын басқа қолайлықлар жаратыў барысында мониторинг алып барыў ўәкиллиги берилген.

Сондай-ақ, мәмлекетлик хызметлер Агентлигине, хожалық басқарыў органлары, үй жай коммунал ҳәм пайдаланыў хожалығы шөлкемлеринде анықланған нызам бузылыў ҳалатлары, кемшиликлерди, олардың жол қойылыўына алып келген себеплер ҳәм шәраятларды анықлаў бойынша усыныснамалар киритиў, мәмлекетлик хызметлери көрсетиў талаплары ҳәм тәртиби бузылғанлығы ушын жуўапкер болған лаўазымлы шахсларды ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартыў ҳуқықы берилген.

Сондай ақ Мәмлекетлик хызметлери орайларында «Cal service» арқалы мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў механзмин нәзерде тутыўшы норматив-ҳуқықый хүжжети ислеп шығылыўы көрсетилип өтилген.

Бул қарадың тағы бир аҳмийетли жери орта арнаўлы билимлендириў мәкемелериндеги жоқары класлар  ушын «Информатика ҳәм мәлимлеме технологиялары» пәниниң оқыў дәстүрине «Электрон ҳукумат» системасы хызметлеринен пайдаланыў, талап ең жоқары болған мәмлекетлик хызметлерин заманагой мәлимлеме коммуникация технологияларынан, сонлықтан жеке порталдан пайдаланған ҳалда алыў көникпелерине үйретиўге бағышланған арнаўлы бөлим киритилиўи көрсетилген.

 

С.ӨТЕГЕНОВ

Кегейли Районы Мәмлекетлик  хызметлер орайы бөлим баслығы.