Сайтка кириу

УЗАҚ АЙМАҚЛАРДА КӨРСЕТИЛГЕН ХЫЗМЕТЛЕР

Өткен бир жыл даўамында Кегейли районы Мәмлекетлик хызметлер орайында, мәмлекетлик хызметлер көрсетиў тараўында көплеген өзгерислер жүз берди ҳәм нәтийжелерге ерисилди.

Атап айтқанда мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў тараўында олардың сапасы, тезлиги, ашықлылығы ҳәм пайдаланыў имкәниятын түптен асырыў арқалы «Халық мәмлекет уйымларына емес, мәмлекетлик уйымлар халқымызға хызмет етиўи керек» деген идеяны әмелге асырыў ҳәмде мәмлекетлик хызметлериниң ҳәр бир түри бойынша «Пуқаралар емес, хүжжетлер ҳәрекетленеди» принципине муўапық мәмлекетлик хызметлерин көрсетиў механизимин, ең алды менен, артықша тәртип-қағыйдаларды сапластырыў пуқараларға қолайлық жаратыў мақсетинде олардың жасап турған орынларына, соның ишинде алыс аймақларға шығыў арқалы мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў жолға қойылды.

Соның менен бир қатарда алыс аймақта район аймағынан 45 км узақлықта жайласқан «Қазанкеткен» макан пуқаралар жыйыны турғынларының узағын жақын қылыў, артықша әўерегершиликтиң алдын алыў мақсетинде орайымыздың Қазанкеткен бөлими 2018-жыл ноябрь айынан баслап өз жумысларын баслады. Орайыдың Қазанкеткен бөлими тәрепинен сол аймақтағы яғный Қазанкеткен МПЖ, Қусқанатаў АПЖ ҳәмде Аспантай АПЖ аймақларындағы жасаўшы пуқаралардан 2018-жыл даўамында жәми 190 мүражаат қабылланған болса усы жылдың январь айынан, 29-март күнине шекем 778 ден артық мәмлекетлик хызметлер көрсетилип, пуқаралардың мүрәжаатлары өз ўақтында орынланыўы тәмийинленип келинбекте.

Сондай-ақ Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 20‑апрелдеги «Пуқараларды социаллық қоллап-қуўатлаў бойынша қосымша  ис-илажлар ҳәмде өз басымшалық пенен қурылған турақ жайларға байланыслы мүлик ҳуқықын белгилеў бойынша бир мәртелик улыўма мәмлекетлик акциясын өткериў ҳаққында»ғы
5421-санлы Пәрманы қабыл етилип, пәрманынын орынланыўын тәмийнлеў
ис-илажлары хаққында Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетинин 2018-жыл
21-июндағы 461-санлы қарарына муўапық өз басымшалық пенен ийелеп алынған жер участкаларында яки имарат қурыў ушын рухсатнама алмастан қурылған турақ жайларға байланыслы мүлик ҳуқықын белгилеў бойынша бир мәртелик улыўма мәмлекетлик акциясы жәрияланды. Бул парманның мазмун-мәнисин район халқына кең түрде түсиндириў, өз басымшалық пенен қурылған турақ жайларды акция мүддетинде ҳүжжетлестириў бойынша «Қазанкеткен» макан пуқаралар жыйыны, Қусқанатаў АПЖ ҳәмде Аспантай АПЖ тургынларына түсиник жумыслары алып барылып, бүгинги күнге шекем өз басымшалық пенен салынған яки имарат қурыў ушын рухсатнама алмастан қурылған қурақ жайлар бойынша пуқаралардан
125 мүражаат қабылланып, соннан 82 пуқараға ҳәмде «Қазанкеткен» макан пуқаралар жыйыны аймағынан 50 км узақлықта жайласқан Аспантай АПЖ турғынларынан
24 пуқараға мүлик ҳуқуқын белгилеў бойынша район ҳәкиминиң қарары қабыл етилип мүлик ийелерине қарар нусқалары апарып берилди.

Бул бөлимниң ашылғанлығынан, халқымыз ушын жаратылып атырған бундай қолайлықлар бир жердиң өзинде бир неше мәмлекетлик хызметлерди тез ҳәм сапалы алыў имкәниятын жаратқан ҳәмде көрсетилип атырған сапалы мәмлекетлик хызметлери ушын Кегейли районы Мәмлекетлик хызметлер орайы хызметкерлерине Қазанкеткен макан пуқаралар жыйыны турғынлары өз миннетдаршылықларын билдирмекте.

Халқымыз ушын жаратылып атырған бундай қолайлықлар бир жердиң өзинде бир неше мәмлекетлик хызметлерди тез ҳәм сапалы алыў имкәниятын береди.

С.ӨТЕГЕНОВ,   

Кегейли районы Мәмлекетлик  хызметлер орайы бөлим баслығы.